Kleine-Dommelvallei

B-nest

Fokkersdag 29 oktober 2016

Nestnummer: 9 Keurmeester A. Plasman

Kennelnaam: Uit de Kleine Dommelvallei

Fokker J.M. Teusink

Vader NHSB 2965268 ABEL BEAU FAN DUTSER LANSDOUWE

Moeder NHSB 2882566 JENTE UIT DE KLEINE DOMMELVALLEI

Geboortedatum nest 17-8-2015 Nestgrootte 2 – 4

Aanwezig 1 – 3

Beschrijving vader

Overleden. Foto’s aanwezig, mannelijk en rastypische verschijning. Goede Iichaamsverhoudingen.
Goede verhoudingen in het hoofd. Fraaie vacht. Neusbrug niet helemaal recht.

Beschrijving moeder
Teef van 4 1/2 jaar. Vrouwelijk hondje van kleiner type en gestrekt. Heeft last van wat overgewicht.
Vrouwelijk wat fijn gesneden hoofd. Zag de voorsnuit graag iets voller en langer. Prima oog, oor en gebit. Goed front, voorborst, ribben en Iendenen. Korrekt liggend bekken. Goede benen en voeten.
Uitmuntende vacht. Vlot stuwend gangwerk en erg vrolijke staart. Vriendelijk, iets gereserveerd type.

Totaalbeeld van het nest
Wat opvalt zijn de prettige karakters, open en vrij. Teefjes zijn wat aan de kleine kant net als mama.
Over het algemeen wat korte en smalle voorsnuiten, maar mooie Iichaamsverhoudingen. Voorsnuit van neusbrug van pa zien we niet terug. Mooi fokmateriaal.

Draagnr. 9b Keurmeester A. Plasman
Reu NHSB 3015531 BAUKE UIT DE KLEINE DOMMELVALLEI
Eigenaar: E. Blok
Reu is overleden

Draagnr. 9a Keurmeester A. Plasman
Reu NHSB 3015532 BRENT UIT DE KLEINE DOMMELVALLEI
Eigenaar: S. Zaadstra
Reu van 14 maanden. Voldoende mannelijke reu. Nog wat smal en hoog op de benen. Moet in alles nog wat meer worden.
Hoofd
Wigvormig hoofd wat in z’n geheel nog langer en mannelijk zou zien. Prima troffeloor, prima
geplaatst en gedragen. Prima donker oog en expressie. Goed gebit.
Bouw
In z’n geheel nog wat smal. Moet nog duidelijk uitzwaren. Voldoende voorborst. Borstdiepte moet nog komen. Prima sterke rugbelijning. Sterke Iendenen. Korrekt geplaatst bekken. Goede benen en voeten.
Beharing
Sluike beharing met midden op de rug een golfje. Voldoende bevedering en bossige staart, broek moet nog komen. Op de flanken kaal vanwege vlooienallergie.
Gangwerk
Vlot stuwend gangwerk. Prima staartactie.
Gedrag en karakter
Vriendelijke reu met prettig karakter.
Opmerkingen
Zeer veel belovende reu als hij uitgezwaard is.

Draagnr. 9c Keurmeester A. Plasman
Teef NHSB 3015533 BIEKE UIT DE KLEINE DOMMELVALLEI
Eigenaar: M.H. van Geemert
Teef van 14 maanden. Vrouwelijk hondje in uitmuntende lichaamsverhoudingen. Doet nog wel erg puppyachtig aan.
Hoofd
Vrouwelijk wigvormig hoofd in de juiste verhoudingen. Prima oog, oor, gebit en expressie.
Bouw
Mist nog wat voorborst, breedte en diepte. Moet nog uitzwaren. AI voldoende ontwikkelde ribbenpartij. Sterke Iendenen. Rastypische ronde croupe. Evenredig gehoekt voor en achter. Prima bovenbelijning. Prima benen en voeten.
Beharing
In aanleg sluik en nog wat kort. Bevedering broek en bossige staart moeten nog komen.
Gangwerk
Vlot stuwend gangwerk met een vrolijke staart.
Gedrag en karakter
Vriendelijk, enthousiast hondje en vrij. Enig karakter.
Opmerkingen
Heeft nog wat tijd nodig. In potentie een uitmuntend hondje.

Draagnr. 9d Keurmeester A. Plasman
Teef NHSB 3015534 BOTJE UIT DE KLEINE DOMMELVALLEI
Eigenaar: M.T.H. van de Laar
Teef van 14 maanden. Vrouwelijk hondje in de juiste lichaamsverhoudingen. Rastypische verschijning.
Hoofd
Vrouwelijk hoofd, wigvormig. Zag de voorsnuit graag iets langer. Korrekt troffeloor, goed geplaatst en gedragen. Wat rond middenbruin oog. Gebit neigt naar tang, kaken en voortanden.
Bouw
Prima front van breedt en diepte. Goede ribpartij. Sterke Iendenen. Goed geplaatst bekken. Prima boven- en onderbelijning. Prima benen en voeten.
Beharing
Uitmuntende vacht en voldoende bevederd en bossige staart.
Gangwerk
Vlot stuwend gangwerk en vrolijke staartactie.
Gedrag en karakter
Vriendelijk en aangenaam karakter.
Opmerkingen
Van uitmuntend type.

Draagnr. 9e Keurmeester A. Plasman
Teef NHSB 3015535 BETSKE UIT DE KLEINE DOMMELVALLEI
Eigenaar: A.A.M. van Akker
Teef van 14 maanden. Vrouwelijke verschijning die op dit moment wat hoog op de benen staat en wat vierkant aandoet.
Hoofd
Vrouwelijk wigvormig hoofd waarvan ik de voorsnuit graag iets Ianger en krachtiger zou zien. Prima troffeloor, goed geplaatst en gedragen. Donkerbruin, wat rond oog. Vriendelijke expressie. Schaargebit.
Bouw
Nog wat smal in front en ribben. Moet nog Uitzwaren. Voorborst net voelbaar. Sterke Iendenen. Prima bovenbelijning. Goed geplaatst bekken. Evenredig, iets open gehoekt, voor en achter. Prima benen en voeten. Passend bone.
Beharing
Fraaie aanliggende vacht, nog wat kort.
Gangwerk
Vlot gangwerk, tikje kort. Prima staartactie.
Gedrag en karakter
Vriendelijk hondje, iets onder de indruk van het lawaai.
Opmerkingen
Heeft nog tijd nodig, maar eenmaal uitgezwaard kan het een heel mooi hondje worden.

Draagnr. 9f Keurmeester A. Plasman
Teef NHSB 3015536 BINSKE UIT DE KLEINE DOMMELVALLEI
Eigenaar: L. van der Steen-Keizer
Absent